Dunajská ul. č4 Bratislava
Vodičské preukazy skupín A B
Najbližší kurz:
30.07.2018, na Dunajskej ul. č. 4, začiatok o 17:00
Najbližšie kurzy:
30.07.2018, na Dunajskej ul. č. 4, začiatok o 17:00
16.08.2018, na Dunajskej ul. č. 4, začiatok o 17:00
Pozri dalšie termíny

Zavolajte nám

tel.: 02 444 55 122
mobil: 0905 613 776
e-mail: as@autoskola-ficker.sk

Prihláška na stiahnutie
Návod: Prihlášku si vytlačte obojstranne na jeden list papiera. Prihlášku je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi ešte pred začatím kurzu. 

 

 

Cenníky vodičských kurzov

Žiadne skryté poplatky!

V cene kurzu je zahrnuté absolvovanie celého výcviku a záverečnej skúšky.

Cena nezahrňuje správny poplatok za skúšku platený v kolkoch vo výške 33 EUR a Kurz prvej pomoci.

Osobný automobil sk. "B": Cena:
klasický kurz 650,00 €
individuálny kurz 770,00 €
individual course in English 850,00 €
kondičná jazda / 90min. / 45,00 €
VP sk. B + A2 do 35 kW /osôb. auto. + veľ. motor./ 1 150,00 €
VP sk. B + A bez obmedzenia /osôb. auto. + veľ. motor./ 1 150,00 €
Osobný automobil sk. "B" - automat: Cena:
klasický kurz 670,00 €
Individuálny kurz 790,00 €
Kondičná jazda / 90 min. / 50,00 €
Motorka "A2, A bez obmedzenia: Cena:
VP sk. A2 / do 35 kW od 18 rokov / 590,00 €
VP sk. A / bez obmedzenia od 24 rokov / 590,00 €
Osobitný výcvik pre skupiny A (2 roky prax) 350,00 €
Iné kurzy: Cena:
DOŠKOĽOVACÍ KURZ 350,00 €
Opakovaná skúška (vrátane kolkovej známky) 40,00 €
V cenách nie sú započítané kolky potrebné na záverečnú skúšku: Cena:
Pre skupinu „ A „ v hodnote 16,50 €
Pre skupinu „ B „ v hodnote 33,00 €
Pre skupinu „ B + A „ v hodnote 49,50 €